Information för dig som distributör

Till höger på sidan hittar du en länk till TV4-Gruppens designmanualer med logotyper till alla våra kanaler. För lösenord mejla: linn.carpsjo@tv4.se. Du finner även en länk till Presstjänst, som innehåller bilder och information om våra program. 

Kontaktinformation
Om du vill ha mer information eller har några frågor, ta gärna kontakt med oss enligt följande:

För avtalsfrågor:
David Österlund, distributionschef
Mejl: david.osterlund@tv4.se

För marknadsfrågor:
Linn Carpsjö, projektledare distribution
Mejl: linn.carpsjo@tv4.se

Senast uppdaterad: 2016-02-16