Arbetsplatsen

Inom TV4-Gruppen arbetar många olika yrkesgrupper. Bland dem finns  säljare,  digitala strateger, och projektledare, kommunikatörer, administratörer, tekniker, projektledare, webbredaktörer, producenter, inköpare, jurister, analytiker, och många fler.

TV4-Gruppen har knappt 500 årsanställda personer, i stort sett jämnt fördelade mellan könen. Ett stort antal andra personer arbetar också med TV4-Gruppens program och projekt, på kortare och längre sikt. Under ett år sysselsätter TV4-Gruppen så många som 4 000 personer.

Är du intresserad av hur det är att arbeta inom TV4-Gruppen? Här berättar några av våra medarbetare mer om TV4-Gruppen som arbetsplats. 

25 platser i landet finns TV4-Gruppens medarbetare: Sundsvall, Luleå, Umeå, Östersund, Växjö, Halmstad, Helsingborg, Kalmar, Göteborg, Jönköping, Västerås, Gävle, Stockholm, Skövde, Karlstad, Uppsala, Malmö, Trollhättan, Norrköping, Karlskrona, Örebro, Linköping, Borås, Falun och Skellefteå. Majoriteten av medarbetarna jobbar i Stockholm.

TV4-Gruppen jobbar för att alla anställda ska behandlas lika oavsett kön och ursprung. Medarbetarna har tillgång till kompetensutveckling genom TV4-skolan, som ser över kompetensutvecklingsbehoven i förhållande till de krav som verksamheten ställer på varje enskild individ.

Vill du jobba inom TV4-Gruppen? Här hittar du aktuella lediga jobb. 

Praktik
TV4-Gruppen tar emot praktikanter från, i första hand, universitet och högskolor med utbildningar som är relevanta med vår verksamhet. Vi tar in ett begränsat antal praktikanter varje år och kan tyvärr inte erbjuda plats till alla som söker.

Eftersom vi får väldigt många ansökningar och på grund av att olika skolor har olika praktikperioder, är det svårt att bevaka att alla får svar i tid. Vi ber därför om överseende ifall det dröjer innan du hör något från oss.

Klicka här för att anmäla ditt intresse.

Senast uppdaterad: 2012-09-17