Ansvarsarbete

Att ta samhälls- och miljöansvar är ett arbete som är i ständig utveckling och som aldrig blir klart. Vi kan alltid bli bättre på att ta detta ansvar, både som arbetsgivare och som samhällspåverkare.

TV4-Gruppen arbetar aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att engagera sig för demokrati och yttrandefrihet, mot fördomar och diskriminering, sträva efter minimerad miljöpåverkan och att kämpa för en barnvänligare värld.

Demokrati och yttrandefrihet

En av TV4-Gruppens allra viktigaste uppgifter är att verka för demokrati och yttrandefrihet. Vi kan med vår verksamhet och storlek påverka publik, annonsörer, makthavare, med flera. TV4-Gruppen är en maktfaktor och med det följer ett stort ansvar.

TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon sänder live varje dag, 365 dagar per år, med nyheter, insikter och utblickar om både Sverige och världen. Dessutom sänds samhällsprogram, dokumentärer och tv-program som skildrar vår värld i en mängd olika perspektiv, och låter olika röster komma till tals. Gemensamt för alla dessa program är att TV4-Gruppen står upp för människors rätt att uttrycka sig, och för människors rätt att hålla sig uppdaterade och informerade. Det är en del av vad vi menar med att ta ansvar för demokrati och yttrandefrihet. Men långt ifrån den enda.

Nollrasism

Ett av TV4-Gruppens viktigaste projekt är Nollrasism, som har pågått i femton års tid, och också har blivit prisbelönat internationellt. Huvudsyftet med Nollrasism är att stå upp för principen om alla människors lika värde, att arbeta mot diskriminering och att skapa en plattform för fruktbara diskussioner om dessa värden i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Under 2011 och 2012 stöttade TV4-Gruppen, inom ramen för Nollrasism, det sociala företaget Mitt Liv, vars verksamhet syftar till att integrera unga kvinnor med utländsk bakgrund i det svenska näringslivet genom mentorskap, utbildning och ett vidgat kontaktnät.

Under 2012 genomfördes också den största Nollrasismsatsningen hittills, när TV4-Gruppen tillsammans med Svenska Röda Korset, och med Jens Assur som inspiratör och fotografisk vägledare, bjöd in landets samtliga åttondeklassare till en fototävling som resulterade i en unik fotobok och en utställning på Kulturhuset i Stockholm. Boken sattes sedan i händerna på politiker, som intergrationsminister Erik Ullenhag, och andra makthavare. Dessutom genomfördes en skolturné runtom i landet på temat mångfald och fördomar.

Unicef

TV4-Gruppen samarbetar sedan många år med Unicef, världens ledande barnrättsorganisation. Samarbetet kommer bland annat till uttryck genom Humorgalan, men också en lång rad andra aktiviteter som behövs för att barn ska få den barndom de har rätt till.

Galor och insamlingar

TV4-Gruppen har under drygt 20 år, genom insamlingsgalor, tv-program och samarbeten med hjälporganisationer, löpande bidragit till att samla in miljardbelopp till välgörenhet, idrottsrörelser, insamlingskampanjer och frivilligorganisationer. Bland annat har folkrörelser som Riksidrottsförbundet, Svenska Scoutförbundet och Friluftsfrämjandet fått stöd via lottförsäljningen till Bingolotto. Och programmet Postkodmiljonären möjliggör Postkodlotteriets utdelning av cirka en halv miljard kronor årligen till ett trettiotal frivilligorganisationer.

En del av Bonnier

TV4-Gruppen är en del av Bonnierkoncernen. Bonnier AB:s verksamhet kännetecknas av starka, självständiga företag med stor integritet. Här finns information om koncernens affärsidé och vision

Senast uppdaterad: 2013-02-18