Verksamhetsidé

Att ständigt vara relevanta, stå på tittarnas sida och att vara en del av Sverige - det är några av TV4:s viktigaste uppgifter.

TV4-Gruppens verksamhetsidé

TV4-Gruppens framgång bygger på vår förmåga att ge publiken, våra annonsörer och samarbetspartners upplevelser och erbjudanden som gör att de vill återkomma gång på gång. Vi ska leverera kvalitet med engagemang och trovärdighet. Vi är alltid i publikens tjänst.

TV4-Gruppens ansvar

En av TV4-Gruppens viktigaste uppgifter är att verka för demokrati och yttrandefrihet. Vi kan med vår verksamhet och storlek påverka publik, annonsörer, makthavare, med flera. TV4-Gruppen är en maktfaktor och med det följer ett stort ansvar.

Här kan du läsa mer om hur TV4-Gruppen tar ansvar.

Senast uppdaterad: 2017-01-25