Finansiell information

För TV4-Gruppen lever det publicistiska uppdraget sida vid sida med det ekonomiska. Det är den självklara grunden för allt vi gör och allt vi säger.

TV4-Gruppens lever helt på kommersiella intäkter. Både i form av reklam, sponsring och andra typer av samarbeten. Men också via distribution- och abonnemangsintäkter.

TV4-Gruppen har gått från att vara en tv-kanal till att vara ett medieföretag som sänder tv och levererar underhållning och information i många kanaler och på en mängd plattformar. Denna medvetna satsning på bredd, kvalitet och mångfald i flera kanaler och på flera plattformar har varit en framgångsrik strategi, som genom åren omsatts i stigande försäljning och bättre resultat.

Här kan du ta del av våra årsbokslut.

Organisatoriskt består TV4-Gruppen av TV4 AB (organisationsnummer 556242-7152). TV4-Gruppen har också mindre aktieinnehav i MMS Mediamätning i Skandinavien MMS AB, som på daglig basis mäter tv-tittandet, samt ytterligare ett fåtal bolag.

TV4 AB är dotterbolag till Bonnier Broadcasting AB och ägs av Bonnier AB.
Senast uppdaterad: 2017-01-31