Lagar och regler

TV4 har en hel del lagar och regler att förhålla sig till.

När det gäller tv-sändningar är det främst två lagar som är viktiga för oss. Den ena är radio- och tv-lagen, och den andra är yttrandefrihetsgrundlagen. Men även en mängd andra lagar berör oss i förhållande till våra journalisters arbete och våra publiceringar på olika plattformar. Våra kanaler i marknätet regleras även via sändningstillstånd som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Kanaler som sänds via satellit, kabel, på webben eller i telefon behöver inte sändningstillstånd.

En av många viktiga bestämmelser som vi särskilt vill lyfta fram är demokratiparagrafen i radio och tv-lagen (5 kap. 1 §):

”En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv ska se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”

Andra viktiga bestämmelser handlar om att innehållet ska vara sakligt, att journalistiken inom rimliga gränser ska ta hänsyn till människors privatliv och att en viss typ av skrämmande bilder ska sändas senare på kvällen.  

Reklamregler

Reklamen som finansierar våra sändningar får uppgå till 12 minuter per timme. Trailers och sponsringsmeddelanden räknas inte som reklam. Reklampauser får läggas in i programmen och det är upp till tv-bolaget att avgöra var reklampauserna ska läggas in.

För nyheter och biograffilmer får reklamen läggas in med 30 minuters mellanrum. Det finns inga regler kring hur ofta samma reklaminslag får visas. Annonsörerna köper reklamtid och bestämmer själva hur många gånger reklaminslagen ska visas. Annonsörerna bestämmer även hur innehållet i deras reklam ska se ut.

Åsiktreklam och politisk reklam

I Sverige är åsiktsannonsering och politisk reklam tillåten. TV4-Gruppen har satt upp egna riktlinjer kring vad som gäller för den typen av reklam. De utgår från såväl yttrandefrihetsgrundlagen som radio- och tv-lagens demokratiparagraf.

Utgivaransvar

Våra tv-program och webbartiklar har en ansvarig utgivare, i enlighet med yttrandefrihetsgrundlagen. Den personen ansvarar för att innehållet följer de lagar som gäller för publiceringarna. För innehållet i reklamen ansvarar det företag som annonserar.

Synpunkter

Har du synpunkter på något program som sänts i någon av TV4-Gruppens kanaler är du välkommen att kontakta Tittarservice.

Senast uppdaterad: 2017-02-09