Organisation och ledning

Här kan du läsa mer om TV4:s organisation, företagsledning och styrelse.

TV4-Gruppen har sitt säte i Stockholm, är dotterbolag till Bonnier Broadcasting AB och ingår i Bonnierkoncernen.

TV4 har strax under 200 anställda på sex orter. Majoriteten sitter tillsammans med moderbolaget Bonnier Broadcasting och systerbolaget C More på Gärdet i Stockholm, resten arbetar med försäljning och säljstöd i Sundsvall, där ett 40-tal personer arbetar, samt Malmö, Göteborg, Karlstad, Halmstad.

Ett stort antal medarbetare utför dessutom olika uppdrag åt både Bonnier Broadcasting, TV4 och C More. Räknar man in alla inom tv-branschen och på olika produktionsbolag som på något sätt arbetar för TV4 under ett år sysselsätter koncernen åtskilliga tusen personer.

Nyhetsverksamheten inom Bonnier Broadcasting, som har omkring 300 anställda, producerar och levererar sport- och nyheter till TV4:s nyhets- och samhällsprogram.

Styrelse, organisation och ledning

TV4-Gruppen och Bonnier Broadcasting har en gemensam styrelse som består av ordföranden Tomas Franzén, fem ledamöter och två suppleanter, varav fyra är arbetstagarrepresentanter.

TV4-Gruppen leds av vd Casten Almqvist, som tillträdde i december 2011.

Sedan 1 september 2016 består TV4-Gruppen av avdelningarna Tillväxtaffärer, Kanaler, Planering, Försäljning, Distribution och Digitalt.

Här finns mer information om Bonnier Broadcastings och TV4:s företagsledning.

Här hittar du TV4-Gruppens organisationsschema.
Här hittar du Bonnier Broadcastings organisationsschema.

De personalorganisationer som förhandlar med arbetsgivaren TV4-Gruppen är Svenska Journalistförbundet och Unionen.

Bolagsstruktur och ägande

Organisatoriskt består TV4-Gruppen av TV4 AB (organisationsnummer 556242-7152).  

TV4 AB är dotterbolag till Bonnier Broadcasting AB (organisationsnummer 556802-5646) och ägs av Bonnier AB.

Senast uppdaterad: 2017-01-31