Organisation och ledning

Här kan du läsa mer om TV4:s organisation, företagsledning och styrelse, samt vilka bolag som ingår i koncernen.

TV4-Gruppen har sitt säte i Stockholm och ingår i Bonnierkoncernen.

De flesta av de omkring 600 anställda inom TV4-Gruppen arbetar i TV4-huset på Gärdet i Stockholm. Resten arbetar på de 25 försäljningskontoren runt om i landet.

Ett stort antal medarbetare utför dessutom olika uppdrag åt TV4-Gruppen. Räknar man in alla inom tv-branschen och på olika produktionsbolag som på något sätt arbetar för TV4-Gruppen under ett år sysselsätter koncernen åtskilliga tusen personer.

Den enskilt största externa samarbetspartnern är Nyhetsbolaget Sverige AB. Nyhetsbolaget, som har runt 285 anställda, producerar och levererar journalistiskt innehåll till TV4:s nyhets- och samhällsprogram. Verksamheten låg tidigare inom TV4-Gruppen, men sedan januari 2012 drivs den i ett eget bolag, som också ägs av Bonnier.

Styrelse, organisation och ledning

TV4-Gruppens styrelse består av ordföranden Tomas Franzén, fyra ordinarie ledamöter samt tre arbetstagarrepresentanter, varav två suppleanter.

TV4-Gruppen leds av vd Casten Almqvist, som tillträdde i december 2011.

Sedan den 1 januari 2014 består TV4-Gruppen av avdelningarna Innehåll, Kanaler, Försäljning, Affärsutveckling och förvärv, Teknikutveckling, Ekonomi och Kommunikation/HR/Juridik.

I TV4-Gruppens företagsledning sitter de sex direktörer som leder dessa avdelningar, och som alla rapporterer direkt till vd.

Här hittar du TV4-Gruppens organisationsschema.

De personalorganisationer som förhandlar med arbetsgivaren TV4-Gruppen är Svenska Journalistförbundet och Unionen.

Bolagsstruktur och ägande

Organisatoriskt består TV4-Gruppen av TV4 AB (organisationsnummer 556242-7152).  

TV4 AB ägs av Bonnier AB.

Senast uppdaterad: 2015-07-10