TV4-Gruppen i siffror

- TV4-Gruppen har omkring 500 anställda.

- TV4-Gruppens verksamheter sysselsätter åtminstone 4 000 personer någon gång under ett år.

- I TV4-huset på Gärdet i Stockholm produceras ett 40-tal tv-kanaler.

- Under ett år sänds 260 000 timmar tv i TV4-Gruppens kanaler.

- I kanalerna visas runt 700 timmar tv per dygn.

- TV4 var 2013 Sveriges största enskilda tv-kanal i huvudmålgruppen 12-59 år, med totalt 19,9 procents av det tittandet. TV4 går mot strömmen och ökar både tittartidsandelar och det faktiska tittandet när konkurrenter som SVT1, TV3 och Kanal 5 tappar.

- TV4-Gruppen var också det största tv-huset totalt, med en tittartidsandel på 30,4 procent för alla gruppens kanaler i målgruppen 12-59 år, även det en ökning.

- 70 procent av befolkningen tittar minst 15 minuter per vecka på någon av TV4-Gruppens kanaler.

- Under 2013 levererade TV4-Gruppens kanaler över 60 miljarder reklamkontakter.

- Runt 90 procent av tv-publiken i åldersgruppen 12-59 år stannar kvar och ser reklamen under primetime.

- TV4 Sport är Sveriges största sportkanal. Nära 75 procent av hushållen har tillgång till kanalen.

- TV4 Fakta är en av Nordens största dokumentärkanaler, och når över 1,8 miljoner hushåll i Sverige och över 300 000 i Finland.

- Under 2012 ökade TV4-Gruppen sin nettoomsättning till 5 885 MSEK, vilket motsvarar en ökning med drygt 6 procent jämfört med föregående år. Det operativa resultatet uppgick till 577 MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 10 procent.

Senast uppdaterad: 2014-01-20