2015-08-06 | Övriga nyheter

Samarbeten

TV4-Gruppen har under åren utvecklat olika former av samarbeten med andra tv-hus och produktionsbolag. Exempel på sådana samarbeten är till exempel tv-priset Kristallen och reklamsamarbetet Reklamkraft.

Kristallen, det svenska tv-priset, är ett unikt samarbete mellan olika produktionsbolag och tv-hus. Det är en årlig gala som syftar till att ge Sverige en motsvarighet till det amerikanska Emmy-priset. Under Kristallengalan delas pris ut i en mängd olika kategorier, till exempel bästa kinnliga/manliga programledare, bästa program och årets sportprofil. Läs mer på www.kristallen.tv 


Reklamkraft är ett samarbete mellan TV4, TV3 och Kanal 5. Syftet är att utbilda, inspirera samt sprida kunskap kring vilka möjligheter som finns med modern tv-reklam. På www.reklamkraft.tv visas inspirerande case upp. Reklamkraft syftar också till att sprida kunskap kring hur tv-mediets har förändrats under årens gång. 

Senast uppdaterad: 2015-08-06