2017-02-10 | Företagsnytt

Starkt resultat för TV4 – fortsatta utmaningar för C More och MTV

 

En stark svensk annonsmarknad och stora framgångar med plattformsoberoende svenskt kvalitetsinnehåll bäddade för ett nytt starkt resultat för TV4-Gruppen, som förbättrade sitt operativa resultat till 734 MSEK (662 MSEK 2015). Trots att C More var den snabbast växande SVOD-tjänsten i Sverige resulterade tunga investeringar i ytterligare ett förlustår. I en utmanande makroekonomisk situation noterade även finska MTV fortsatt förlust, medan Nyhetsbolaget levererade en knapp vinst. Det operativa resultatet för hela Bonnier Broadcasting landade på 373 MSEK (417 MSEK).

 

 

- Under ett år av stora förändringar inom hela Bonnier Broadcasting är det ett styrkebesked att TV4-Gruppen med sina tittar- och användarframgångar i ryggen levererar ett nytt starkt resultat. Det är också en viktig pusselbit i C Mores vändning till vinst då det möjliggör fortsatta kraftfulla investeringar i teknik, innehåll och organisation inom hela affärsområdet, säger Casten Almqvist, vd TV4 och Bonnier Broadcasting.

TV4-Gruppen operativa resultat för 2016 landade på 734 MSEK (662 MSEK 2015), och rörelsemarginalen förbättrades till 17 procent. Resultatförbättringen bygger på stora tittar- och användarframgångar, en fortsatt stark annonsmarknad och det omfattande förändringsarbete som TV4-Gruppen bedrivit under de senaste åren. Inte minst digitalt var 2016 ett rekordår, bland annat med 2,2 miljoner inloggade användare på TV4 Play och nytt all-time-high för spenderad tid. Och även om det traditionella tv-tittandet minskade något noterade TV4-Gruppen sina högsta tittartidsandelar någonsin, och för TV4-kanalen var det högsta andelen på 10 år. Både den digitala och linjära annonsförsäljningen slog sina tidigare rekord, och en rad förändringar genomfördes för att ännu bättre möta annonsörernas individuella behov och öka flexibiliteten. TV4-Gruppens omsättning steg till 4 314 MSEK (4 234), en ökning med 1,9 procent.

C More var för andra året i rad den snabbast växande SVOD-tjänsten i Sverige. Kundportföljen växte med 90 procent, och både SVOD- och digital-tv-intäkterna ökade både i Sverige och Danmark. Fortsatt stora investeringar i innehåll, teknik och organisation, och en något långsammare tillväxt än beräknat, fortsatte dock att tynga verksamheten och bidrog till ett fortsatt negativt resultat för C More. Det operativa resultatet landade på -307 MSEK*. Stora och viktiga lokala sporträttigheter, bland annat SHL-hockeyn, säkrades under året, vilket var av stor betydelse för C Mores fortsatta tillväxt.

Nyhetsbolaget nådde stora journalistiska framgångar under året, bland annat kopplat till TV4:s tittarframgångar vid det amerikanska presidentvalet, och ett ökat nyhetstittande både linjärt och digitalt. Produktionen av plattformsoberoende journalistik ökade kraftigt, inte minst för livenyheter. Under året prioriterades tillväxt inom nya affärer och antalet externa produktioner ökade, liksom omsättningen. Men etableringskostnader på denna hårt konkurrensutsatta marknad bidrog till att resultatet landade i nivå med förra året, det vill säga en knapp vinst (1 MSEK).

För MTV:s del var den makroekonomiska situationen i Finland fortsatt tuff. En ny ledningsgrupp tillsattes för MTV, och genom stora strukturella förändringar, effektiviseringar och investeringar i lokalt finskt programinnehåll lyckades MTV under hösten vända den negativa trend som inledde året och öka sina tittartidsandelar mot slutet av året. En rad viktiga rättigheter säkrades under slutet av året, vilka också bäddar för den utrullning av SVOD-tjänsten C More som nu också sker i Finland. Även om den negativa trenden har vänt landade det operativa resultatet i en förlust på 56 MSEK.

- Norden är en av väldens mest konkurrensutsatta mediemarknader. Vi måste vara ödmjuka inför detta faktum. Nyckeln ligger i att hela tiden ligga steget före i hur vi optimerar teknikutveckling, produktion och programinvesteringar. TV4 och C More tänker fortsätta erbjuda tittare och användare det absolut starkaste totala tv-erbjudandet oberoende av plattform. Samma sak gäller för MTV och C More i Finland, säger Casten Almqvist.

Länk till Bonnier Broadcastings årsrapport för 2016 ==>>

* C Mores operativa resultat påverkas av koncernposter kopplade till förändringar i ägarstrukturen.


Presskontakt:
Magnus Törnblom, presschef corporate Bonnier Broadcasting, magnus.tornblom@bonnierbroadcasting.com, +46 (0)70 266 27 12

 

Senast uppdaterad: 2017-02-10