2018-02-13 | Företagsnytt

Rekordresultat för TV4

TV4-Gruppen gör ett nytt rekordår, med ett operativt resultat på 1 022 MSEK (734 MSEK 2016). Bakom rekordresultatet ligger de senaste årens konsekventa investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll inom alla genrer. Den långsiktiga satsningen på total-tv – där sättet att konsumera innehållet inte spelar någon roll – fick sitt genombrott. Tack vare TV4 Plays tillväxt ökar den totala räckvidden för TV4:s tv-erbjudande över tid, vilket också mottagits väl av annonsmarknaden. C More ökade SVOD- och digital-tv-intäkterna och fördubblade abonnentbasen. Fortsatt stora investeringar i teknik och innehåll samt en långsammare tillväxt än planerat tyngde resultatet. C Mores resultat förbättrades dock något jämfört med fjolåret. Finska MTV noterade stora förluster på grund av en mycket utmanande marknad. Bonnier Broadcastings samlade operativa resultat steg till 423 MSEK (373 MSEK 2016).

- 2017 kan i efterhand visa sig ha varit ett viktigt trendbrott för TV4. Vi ser nu hur TV4:s totala räckvidd över tid ökar, eftersom TV4 Plays tillväxt fullt ut kompenserar det avtagande tittandet på linjär tv. Vår förhoppning är att det vi nu ser är konturerna till en långsiktigt hållbar reklam-tv-affär, vilket den kraftiga ökningen i digital försäljning också indikerar, säger Casten Almqvist, vd TV4 och Bonnier Broadcasting.

Det operativa resultatet för hela TV4-Gruppens reklam-tv-verksamhet landade under 2017 på rekordhöga 1 022 MSEK (734 MSEK 2016), en ökning med nästan 40 procent, och rörelsemarginalen förbättrades till 23 procent (17 procent 2016). Det är ett resultat som speglar ett år av stora tittar- och konsumtionsframgångar och en framgångsrik digital utveckling.

TV4 Play hade vid årsskiftet 3,8 miljoner inloggade användare och stod för över hälften av all MMS-mätt AVOD-konsumtion under året. Samtidigt noterade TV4-Gruppens linjära kanaler sina högsta tittartidsandelar någonsin. Tack vare att det digitala räckviddstillskottet från TV4 Play är större än den linjära minskningen för tv-kanalerna ökar TV4:s totala räckvidd över tid. Detta bidrar, tillsammans med ett stärkt och plattformsoberoende annonsörserbjudande, till nya rekordnivåer både för den digitala och den linjära försäljningen. Den digitala försäljningen ökade med hela 74 procent. TV4 tog därmed marknadsandelar både på den linjära och digitala marknaden. Omsättningen steg till 4 469 MSEK (4 314 MSEK).

C More, som för tredje året i rad var den snabbast växande SVOD-tjänsten, mer än fördubblade abonnentbasen och ökade både SVOD- och digital-tv-intäkterna. De första C More original-dramasatsningarna drev både abonnemangsförsäljning och konsumtion. Nya Sportkanalen och ett nytt OTT-sportpaket lanserades med framgång. Fortsatt stora investeringar i teknik och innehåll samt en långsammare tillväxt än planerat tyngde resultatet. Dock blev förlusten något mindre än föregående år. Det operativa resultatet landade på -296 MSEK (-307 MSEK).

- C More går i rätt riktning, men inte tillräckligt snabbt. Nu ökar vi tempot ytterligare i vår transformationsresa. Genom full samordning mellan C More och TV4 Play skapar vi maximala förutsättningar för C More att växa ännu snabbare under 2018, säger Casten Almqvist.

Finska MTV hade ett tufft år på en utmanande marknad, där annonsinvesteringarna fortsatte att minska. MTV noterade stora tittar- och konsumtionsframgångar, var marknadsledare i alla kommersiella målgrupper och lanserade under året också SVOD-tjänsten C More i Finland. På grund av den mycket tuffa marknadssituationen landade MTV:s operativa resultat i en förlust på 218 MSEK (-56 MSEK).

Bonnier Broadcasting totala omsättning ökade till 7 497 MSEK (7 397 MSEK 2016).

Till hela årsrapporten för Bonnier Broadcasting 2017 

Senast uppdaterad: 2018-02-13