2015-11-02 | Övriga nyheter

TV4 en av Sveriges bästa arbetsgivare

Universum har tillsammans med Metrojobb genomfört sin årliga undersökning Sveriges bästa arbetsgivare. Resultatet visar att TV4 för första gången placerar sig på listan, rankade som nummer 20. 

När medarbetarna själva får betygsätta sin arbetsgivare placerar sig TV4 på plats nummer 20 bland arbetsgivare med över 250 anställda, och är därmed en av landets bästa arbetsgivare. Det är dessutom första gången TV4 över huvud taget hamnar inom topp 50 på listan, vilket innebär en stor klättring. Resultatet bedöms utifrån de tre variablerna identitet, nöjdhet och lojalitet, och det är alltså medarbetare själva som svarat på undersökningen.

- Vi följer ju det här noggrant via våra egna medarbetarundersökningar och vet att vi ligger bra till, men det är alltid roligt att få det bekräftat i den här typen av mätningar också, säger Åsa Jamal, HR-direktör på TV4-Gruppen. 

Det är Universum och Metrojobb som årligen utför undersökningen och rankar Sveriges bästa arbetsgivare bland både större och mindre företag. I topp bland företag med över 250 anställda hamnade teknikkonsultbolagen Netlight och Peter Dahlgren.

Universum genomför även två andra undersökningar årligen: Företagsbarometern och karriärbarometern. Karriärbarometern för 2015 presenterades i början på oktober och visade då på att TV4 klättrade bland både ekonomer och IT-tekniker jämfört med föregående år. 

Se mer om hur TV4 är rankat hos Universum

Senast uppdaterad: 2015-11-02