2017-10-20

TV4:s vd om åtgärderna som nu vidtas

Det har varit stor uppmärksamhet kring de senaste dagarnas #metoo-upprop, och inte minst mot ett par utpekade medieprofiler, varav en på TV4.

Med anledning av det vidtar TV4 en nu rad åtgärder.

I ett brev till alla medarbetare på TV4 och Bonnier Broadcasting berättar vd Casten Almqvist om hur de ser ut.

Nedan återfinns hela brevet.

Magnus

--

Kollegor och vänner, 

de senaste dagarna har det riktats allvarliga anklagelser mot en av våra programprofiler i såväl sociala som traditionella medier. I samband med detta har det också lyfts frågetecken om kulturen på TV4 och huruvida chefer har blundat för olämpliga beteenden från medarbetare.

Det finns många läxor vi som bolag, chefer och medarbetare kan lära oss av den senaste veckan, men innan vi summerar lärdomarna, låt mig redan nu vara mycket tydlig på en punkt.

Så länge jag är vd på TV4 och Bonnier Broadcasting är det helt oacceptabelt att nedvärdera, trakassera eller på något sätt såra eller skada en medarbetare. Om detta sker ska vi som organisation alltid agera snabbt och kraftfullt. Jag har länge varit stolt över vad jag upplevt varit en starkt rotad kultur på TV4 som präglas av en ömsesidig respekt och där vi värnar om varandra.

De senaste dagarnas rapportering signalerar dock något helt annat. Sedan en vecka tillbaka har vi nåtts av uppgifter om missförhållanden på redaktionen för ett av våra stora programformat. Vi gör just nu vårt bästa för att sortera bland dessa uppgifter och skapa oss en korrekt bild av händelserna, men vi kan redan nu konstatera att vi som beställare inte varit tillräckligt närvarande och till och med blundat för problem vi borde agerat på långt tidigare. Detta är ett underbetyg till oss som organisation, till ansvariga chefer och den kultur som jag själv är ytterst ansvarig för.

Det globala uppropet #metoo har dessvärre visat sig vara både nödvändigt och inte en dag för tidigt. Tyvärr har vårt eget misslyckande bidragit till att debatten i Sverige kantrat och i många stycken kommit att handla om namngivningen av två medieprofiler snarare än den stora frågan om hur vi män behandlar våra kvinnliga medmänniskor – oavsett om de jobbar med TV4-program, i mediebranschen eller någon annanstans i samhället.

Nu återstår bara för oss att med full kraft agera och säkerställa att situationer likt den det rapporterats om aldrig återuppstår i våra miljöer igen.

  1. Med start i dag tillsätter vi en extern och oberoende utredning som genomförs av advokatfirman Setterwalls. Uppdraget är att undersöka situationen hos oss och miljöer där våra medarbetare återfinns och därefter komma med rekommendationer på eventuella förändringar som vi måste genomföra.
  2. Den medarbetarundersökning som skickades ut tidigare i veckan kommer under nästa vecka kompletteras med egen undersökning om trakasserier, diskriminering eller andra beteenden som inte överensstämmer med vilket företag vi vill vara. Det duger inte att vi tror att situationen är bra hos oss, vi måste veta säkert.
  3. Vi kommer ta fram en ny policy för samarbeten med produktionsbolag som innefattar tydligare krav på sunda arbetsförhållanden och fler kontroller och ökad dialog mellan TV4 och produktionsbolagen.
  4. Vi kommer omgående bjuda in övriga tv-hus (SVT, MTG, Discovery) samt de ledande produktionsbolagen till en sittning hos oss där vi ska diskutera och finna åtgärder på hur branschen ska bli bättre på att agera i frågor om missförhållanden i produktioner i allmänhet och diskriminering och trakasserier i synnerhet.
  5. Vi kommer omgående lyfta program med den anklagade programprofilen ur tablån och våra digitala tjänster, och samtidigt stoppa inspelningen av återstående program.
  6. På måndag kommer jag kalla till ett personalmöte där jag berättar mer om de åtgärder vi nu vidtar och där jag vill att alla deltar.

Bästa hälsningar,

Casten

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Magnus Törnblom

Presschef corporate

TV4-historia: Började på TV4 som pressinformatör 2001, har vikarierat som presschef och har arbetat med corporate communications sedan 2009, som presschef sedan 2016.

Innan dess: Jobbade tidigare på Granskningsnämnden för radio och tv.

Viktigaste mediefrågan: Det finns många hot mot mångfald, yttrandefrihet och mediers oberoende i dag. Den strukturomvandling vi just nu befinner oss i tvingar de fristående och kommersiella medierna – som utgör majoriteten av våra medier – att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Att ge dessa fristående medier goda förutsättningar att verka och utvecklas är avgörande för att vi ska fortsätta ha en så mångfacetterad och kvalitativ mediemarknad och journalistik som vi har i dag.


För att prenumerera på ett RSS-flöde när du använder Chrome som webbläsare behöver du ett plugin-program. Ladda ned det via Chromes hemsida eller använd en annan webbläsare.