2017-08-24 | Företagsnytt

Rikard Sjöberg ny biträdande försäljningsdirektör på TV4

Rikard Sjöberg, i dag försäljningschef, blir ny biträdande försäljningsdirektör på TV4-Gruppen. Rikard har jobbat i en rad olika roller på TV4:s försäljningsavdelning i sju år. Han tillträder formellt den 1 september. 

Rikard Sjöberg blir ny biträdande försäljningsdirektör för TV4-Gruppen, och därmed chef för försäljningsavdelningens kundorganisation, där alla TV4-Gruppens säljare finns.

 - Rikard har haft en central roll i många av våra större affärer och för genomförandet av de stora förändringar som TV4:s säljorganisation och produktflora genomgått under de senaste åren. Han har en unik förståelse för och insikt i marknadens behov, och utgör också en stark röst för att föra dessa behov tillbaka till säljorganisation och agera på dem. Jag är väldigt glad att Rikard tar sig an det här uppdraget, säger Malin Häger, försäljningsdirektör TV4-Gruppen.

Rikard Sjöberg, som i våras var finalist i Bonnier Sales Awards som årets sales manager, började sin bana inom TV4 som säljare på lokal-tv i Stockholm för sju år sedan. Han har arbetat i ett flertal roller på TV4:s försäljningsavdelning, bland annat som mediebyråansvarig, förhandlingsansvarig och chef för strategi och projektledning inom affärsstödsenheten. Han arbetar nu som försäljningschef för ett av kundteamen i Stockholm.

- Det här är ett otroligt kul och spännande uppdrag. TV4 är en trygg och stabil samarbetspartner och leverantör för Sveriges alla annonsörer. Målet är att vi med den tryggheten och stabiliteten i grunden ska fortsätta vidareutveckla våra produkter och lösningar tillsammans med våra kunder, att vi ska bli ännu bättre på att snabbt uppfatta våra kunders behov och agera på det, och att leverera de lösningar som annonsörerna behöver, säger Rikard Sjöberg.

Rikard tillträder den 1 september, men går omedelbart in i säljledningen. Hans tidigare roll som chef för ett av kundteamen blir vakant från till dess att en ny chef utsetts. I och med den nya rollen kommer de sex försäljningscheferna inom kundavdelningen att framöver rapportera till Rikard. Han efterträder Fredrik Lamotte, som lämnar TV4 under hösten.

Senast uppdaterad: 2017-08-24